Echo Boga FIAT

1 Albowiem królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. 2 Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. 3 Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, 4 i rzekł do nich: „Idźcie...

WIĘCEJ
  • 23 sierpnia, 2023

Wtorek XX tydzień Okresu Zwykłego (Mt 19,23-30) Jezus zaś powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, powiadam wam: Bogaty z trudnością wejdzie do królestwa niebieskiego, 24 Jeszcze raz wam powiadam: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego». 25 Gdy uczniowie to usłyszeli, przerazili się bardzo i...

WIĘCEJ
  • 22 sierpnia, 2023

Wtedy przyniesiono Mu dzieci, aby włożył na nie ręce i pomodlił się za nie; a uczniowie szorstko zabraniali im tego. (Mt 19, 13) … Kontynuowałam więc moje krążenie w Jego cudownej Woli, podążając za Jego Aktami, których dokonał na ziemi. Zatrzymałam się przy epizodzie, kiedy Jezus błogosławił dzieci, swoją Niebiańską...

WIĘCEJ
  • 19 sierpnia, 2023