Echo Boga FIAT

1 Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. 2 Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: 3 «Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 4 Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. 5 Błogosławieni cisi, albowiem oni...

Więcej
  • 30 stycznia, 2023

12 Gdy [Jezus] posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. 13 Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum7 nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. 14 Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:15 Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego.Droga morska, Zajordanie,Galilea pogan!16 Lud, który siedział w ciemności, ujrzał...

Więcej
  • 22 stycznia, 2023

20 Potem przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak, że nawet posilić się nie mogli. 21 Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów».(Mk 3,20-21) Pomyślałam o Jezusie niosącym krzyż na Kalwarię, a zwłaszcza o tym, jak spotkał kobiety, jak zapomniał...

Więcej
  • 21 stycznia, 2023